اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : حمید
نام خانوادگی : افتخاری
سمت : کارشناس زمین شناسی اقتصادی
شماره همراه : 02164592408
پست الکترونیکی : hamid.sayna@gmail.com